Automatyzacja produkcji a wzrost wydajności: najnowsze zautomatyzowane narzędzia wykorzystywane w produkcji usprawniają pracę każdego przedsiębiorstwa. W wyniku automatyzacji wiele funkcji pełnią roboty i systemy informatyczne. Zapewnia to usprawnienie procesów technologicznych oraz wzrost wskaźników ekonomicznych.

Automatyzacja produkcji a wzrost wydajności

Automatyzacja produkcji to jeden z głównych sposobów na zwiększenie jej wydajności. I w tym sensie równie ważna jest zarówno automatyzacja procesów produkcyjnych https://plcontroll.com/automatyzacja-procesow-produkcyjnych/ (zautomatyzowane linie, urządzenia itp.), jak i automatyzacja zarządzania procesami biznesowymi, rozbudowa narzędzi do racjonalnej organizacji produkcji. Automatyzacja procesów technologicznych w przedsiębiorstwach jest traktowana priorytetowo, ale jeśli nie będzie dalej wspierana przez automatyzację kontroli organizacji procesu, wykorzystania wszystkich zasobów, to nie można zapewnić ani analizować wydajności produkcji.

Automatyzacja rozliczania produktów i kontroli urządzeń produkcyjnych pozwala na identyfikację niewykorzystanych zasobów i optymalizację kosztów:

 • Lepiej wykorzystać czas pracy.
 • Poprawić wydajność każdego elementu wyposażenia.
 • Uwolnić dodatkowe zasoby ludzkie bez zwiększania liczby personelu.
 • Rozsądnie obliczać wynagrodzenia na podstawie wskaźników wydajności.
 • Oszczędzać prąd.
 • Przeprowadzić odpowiednie planowanie itp.

Obszary zastosowania zautomatyzowanych systemów produkcyjnych

Wprowadzenie automatyki przemysłowej pozwala znacząco usprawnić monotonne procesy w przedsiębiorstwach przemysłu ciężkiego i lekkiego, handlu i rolnictwa.

Zmiany te mogą mieć wpływ na:

 • System projektowania, który służy do opracowywania dokumentacji technicznej dla nowych produktów.
 • Różne zrobotyzowane kompleksy przemysłowe.
 • Skomputeryzowany system kontroli jakości.
 • Magazynowanie, które wykorzystuje specjalny sprzęt przeładunkowy.
 • Wspólny system automatycznych systemów sterowania.
 • Metoda automatyzacji dobierana jest z uwzględnieniem określonych warunków produkcji.

Rodzaje stosowanej automatyzacji produkcji

Systemy automatyki przemysłowej są klasyfikowane w zależności od ich wdrożenia w całym cyklu produkcyjnym. W zależności od poziomu automatyzacja przemysłowa może być częściowa, złożona i kompletna. Na wybór odpowiedniego poziomu mają wpływ parametry przedsiębiorstwa oraz praca wykonywana zgodnie z technologią.

Automatyzacja produkcji a wzrost wydajności

Automatyzacja produkcji a wzrost wydajności

Dzięki częściowej automatyzacji jedno działanie zostaje ulepszone. W tym przypadku nie ma potrzeby tworzenia złożonego zarządzania i pełnej integracji powiązanych systemów. Komputeryzacja procesu wiąże się z pewnym udziałem człowieka.

Zintegrowana automatyka przemysłowa służy do poprawy wydajności dużej firmy. Wskazane jest wdrożenie jej w dużym innowacyjnym przedsiębiorstwie, które posiada dużą liczbę najbardziej niezawodnych urządzeń technologicznych. Jeżeli istnieje ryzyko zatrzymania całej linii produkcyjnej z powodu awarii jednej maszyny, najbardziej odpowiednią opcją jest złożona automatyzacja.

Kompletna automatyzacja produkcji sprawia, że zarządzanie procesami produkcyjnymi jest całkowicie niezależne. System wdrażany jest głównie w dużych przedsiębiorstwach. Udział człowieka jest zminimalizowany, najczęściej polega na monitorowaniu pracy systemu (sprawdzanie odczytów czujników, usuwanie drobnych problemów itp.).

Korzyści z wdrożenia automatyzacji produkcji

Główne zalety wprowadzenia zautomatyzowanych procesów w przedsiębiorstwach to:

 • Zwiększenie szybkości operacji cyklicznych.
 • Zapewnienie wymaganej dokładności i utrzymanie operacyjności systemów.
 • Zmniejszenie liczby błędów i podniesienie poziomu jakości.

Kiedy pojawiają się typowe sytuacje, zautomatyzowany program jest w stanie zapamiętać algorytm działań i szybko go zastosować. Pozwala to na uzyskanie dużej ilości informacji i dokładniejsze zarządzanie procesami biznesowymi. Dzięki zastosowaniu sprzętu komputerowego można jednocześnie wykonywać różne operacje technologiczne przy zachowaniu jakości i dokładności obliczeń.

Zastosowanie mechanizacji i automatyzacji w pracochłonnych procesach produkcyjnych może rozwiązać takie nierozerwalnie powiązane problemy techniczne i ekonomiczne:

 • Wzrost wydajności pracy dzięki poprawie jej warunków poprzez zastąpienie pracy fizycznej pracą mechanizmów.
 • Zmniejszenie ogólnej liczby operacji technologicznych poprzez wyeliminowanie niektórych z nich lub połączenie ich w czasie z innymi w mechanizacji pracy fizycznej.
 • Wprowadzenie systemu kontroli selektywnej, a tym samym zmniejszenie liczby operacji kontrolnych i akceptacyjnych. Jest to akceptowalne przy zapewnieniu wysokiego stopnia mechanizacji lub automatyzacji procesu.
 • Zmniejszenie złożoności procesu technologicznego jako całości, dzięki zmniejszeniu całkowitej liczby operacji.
 • Jakość produktu osiąga wysoki poziom dzięki spójności procesu i zmniejszeniu zależności jakości od różnych umiejętności pracowników.
 • Funkcjonowanie zakładów zautomatyzowanych jest bardziej wydajne niż praca fizyczna, co zmniejsza wymaganą powierzchnię lokalizacji produkcji i zmniejsza liczbę pracowników.
 • Zmniejszenie liczby operacji produkcyjnych pozwala skrócić czas trwania cyklu produkcyjnego dla wytwarzania produktów jako całości.
 • Obniżenie kosztów funkcjonowania hali produkcyjnej przy jednoczesnym wzroście wydajności obniża koszty produkcji.
 • Przyspieszenie cyklu obrotu środkami i zmniejszenie ich liczby dzięki skróceniu czasu trwania cyklu produkcyjnego.

Ogólny wynik wszystkich pozytywnych momentów z zastosowania mechanizacji i automatyzacji produkcji ma znaczący wpływ na zmniejszenie powierzchni produkcyjnej, aby pomieścić sprzęt. Pozwala uzyskać racjonalny, uporządkowany układ wszystkich stanowisk pracy i urządzeń produkcyjnych.

plcontroll – automatyzacja w przemyśle
plac Kilińskiego 3
71-414 Szczecin
720884319
www.plcontroll.com
Aircon filtry przemysłowe
Woźniaka 28
40-389 Katowice
322022079
airconfilters.pl