Dlaczego potrzebne jest szkolenie? Dawniej pracodawcy zwracali na nie mniejszą uwagę, dziś stają się one coraz ważniejsze. Szkolenia, bo o nich mowa, stały się nieodłączną częścią życia zawodowego pracownika. Niektóre są obowiązkowe, a niektóre opcjonalne. Dlaczego szkolenie w miejscu pracy jest tak potrzebne?

Obowiązkowe szkolenia dla poszczególnych pracowników

Dlaczego potrzebne jest szkolenie?

Dlaczego potrzebne jest szkolenie?

W pierwszej kolejności przyjrzyjmy się kwestii szkoleń obowiązkowych, których prowadzenie regulują przepisy prawa. Jednym z nich są szkolenia BHP, w których uczestniczą wszyscy pracownicy, niezależnie od lokalizacji czy doświadczenia zawodowego. Szkolenia BHP można podzielić na szkolenia wstępne i szkolenia regularne. Szkolenie wstępne przeznaczone jest dla osób rozpoczynających pracę na danym stanowisku w konkretnym obiekcie. Jednocześnie regularne szkolenia obejmują aktualizację posiadanych informacji i są skierowane do pracowników stałych. Pracodawcy i pracownicy często mają zastrzeżenia do kursów BHP. Dostarczają jednak obszernej wiedzy na temat bezpieczeństwa czy procedur, których należy przestrzegać. Brak tej wiedzy, a może nawet świadomość zagrożenia jest przyczyną wypadków przy pracy lub w drodze do pracy. Dzięki szkoleniu BHP dowiesz się również, jakie prawa przysługują pracownikowi lub jakie obowiązki ma wykonywać w czasie zatrudnienia. Jednocześnie regularne szkolenia są o tyle ważne, że przepisy prawa pracy czy BHP zmieniają się tak często, że opłaca się być na bieżąco. Dodatkowo część pracowników musi odbyć szkolenie w celu odnowienia kwalifikacji. Jeśli tego nie zrobią, nie będą w stanie wykonywać swoich obowiązków. Aktualna wiedza jest w ich sytuacji szczególnie ważna – często tymczasowe uprawnienia przyznawane są osobom pracującym w dynamicznie rozwijających się branżach lub na potencjalnie niebezpiecznych stanowiskach.

Dlaczego warto wziąć udział w dodatkowym szkoleniu?

Głównym celem szkoleń dodatkowych jest doskonalenie umiejętności poszczególnych pracowników. Szczególnie chętnie obsadzają je osoby pracujące na stanowiskach wymagających specjalistycznej wiedzy. Szkolenia z zakresu księgowości mogą np. wyposażyć Cię w informacje o zmianach podatkowych, które są wymagane do rozliczania podmiotów gospodarczych. Jednocześnie szkolenie pielęgniarek ma na celu zapoznanie ich z działaniem określonego sprzętu lub najnowszymi doniesieniami z branży medycznej, takimi jak leczenie niektórych chorób. Mamy do wyboru bardzo dużo szkoleń tematycznych, co ciekawe nie wszystkie z nich mają charakter profesjonalny. Czasami warto też przeszkolić się, np. z właściwego zarządzania czasem pracy czy radzenia sobie ze stresem. Ten rodzaj szkolenia, mimo swojej ezoterycznie brzmiącej nazwy, dostarcza wiele cennej wiedzy praktycznej, którą warto wdrożyć w nasze codzienne życie.

Czym się kierować przy wyborze szkoleń dla pracowników?

Obowiązkowe szkolenie musi być prawnie zorganizowane przez pracodawcę – nie ma tu miejsca na kompromisy. Niewywiązanie się ze zobowiązań może skutkować dotkliwymi karami finansowymi. Większa swoboda dotyczy wyboru dodatkowych szkoleń. Obecnie w wielu zakładach pracy istnieje system zleceń szkoleniowych, który ma dużą wartość dla konkretnych pracowników. Pracodawcy uważają, że sami pracownicy najlepiej wiedzą, jakich kursów potrzebują, aby lepiej wykonywać swoje obowiązki. Niezależnie jednak od tego, czy sami wybieramy szkolenia, czy też stosujemy się do rad naszych pracowników, istnieje kilka ważnych zasad, których warto przestrzegać. Po pierwsze, kursy muszą być prowadzone przez ekspertów w swoich dziedzinach. Daje to pewność zdobycia profesjonalnej, aktualnej wiedzy. Ważne jest, aby wybrać odpowiedni temat, który pasuje do aktualnego problemu, a nawet trendu. Szkolenie powinno mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny – suche informacje same w sobie nie przeniosą się do słuchaczy, a nawet mogą wywołać nudę.

Czy warto się uczyć?

Wiemy już, jak ważne jest inwestowanie w szkolenia pracowników, ale warto się zastanowić, czy jest sens szkolić się samemu? Dotyczy to głównie osób samozatrudnionych, które nie mają szefa. Powinni pamiętać, że szkolenie poszerza ich horyzonty i umożliwia sprawne działanie w określonych sytuacjach lub wykorzystanie zdobytej wcześniej wiedzy w praktyce. Bez wątpienia warto więc się szkolić, nawet jeśli odbywa się to na własny koszt. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że wydatki na szkolenia związane z przedmiotem działalności gospodarczej mogą stanowić koszt uzyskania przychodu. Możemy więc połączyć pracę z zabawą – zdobywaniem wiedzy i dalszym obniżaniem podstawy opodatkowania. Odliczeniu od podatku podlegają również wydatki na szkolenia pracowników i osób współpracujących na podstawie umów zlecenie.