Polski rynek pracy odnotowuje spore braki wśród pracowników fizycznych oraz osób pracujących w ochronie zdrowia. Lata zaniedbań edukacji zawodowej zaowocowały starzeniem się kadry pracowniczej i brak wykwalifikowanych pracowników. Trudności pogłębia emigracja zarobkowa do krajów Europy Zachodniej, gdzie pensje są zdecydowanie wyższe niż w Polsce. Pomimo wzrostu płac w ostatnich latach, poprawy warunków, unowocześnienia stanowisk pracy, regularnych szkoleń, lepszych pakietów socjalnych, łącznie z prywatną opieką medyczną, Polacy i tak wybierają pracę za granicą. Powstałe braki kadrowe ratują pracownicy zza wschodniej granicy, najczęściej pochodzenia ukraińskiego i białoruskiego.

Ogłoszenia o pracy dla Ukraińców

Polskie coraz częściej mają problem ze znalezieniem pracowników na stanowiska fizyczne – związane bezpośrednio z produkcją. Wymagania płacowe polskich pracowników są coraz wyższe, ponieważ rosną wynagrodzenia i koszty życia. Nie bez znaczenia są dodatki socjalne, które od 2016 roku przysługują rodzinom. Pracodawcy mający problem ze znalezieniem pracowników decydują się na przyjmowanie do pracy pracowników z Ukrainy. Rekrutują ich wyspecjalizowane firmy pośrednictwa pracy, załatwiają wszystkie formalności. Pracodawca zgłasza zapotrzebowanie, określa, na jakie stanowiska potrzebuje pracowników, minimalne wymagania oraz warunki pracy. Firmy pośredniczące wystawiają ogłoszenia o zapotrzebowaniu na pracowników z Ukrainy.

Opłacalna praca w Polsce

Polacy narzekają na niskie płace. Porównują swoje pensje z Czechami, Niemcami, Francuzami. W stosunku do średniej unijnej polskie wypłaty są bardzo niskie. Jednak są kraje, gdzie najniższe polskie wynagrodzenie jest szczytem marzeń. Na Ukrainie średnia pensja jest dwukrotnie niższa niż w Polsce minimalne wynagrodzenie. Dla Ukraińca praca w Polsce oznacza możliwość dorobienia, wysłania pieniędzy rodzinie i polepszenie życia najbliższych na Ukrainie. Pracownicy z Ukrainy pracują w Polsce przez pół roku i za pensję są w stanie utrzymać się w Polsce i wysyłać pieniądze do rodziny w swojej ojczyźnie. Firmy pośredniczące organizują mieszkanie, w którym mieszka kilka osób i zatrudnienie. Dla wielu pracowników z Ukrainy praca w Polsce jest tylko przystankiem na drodze do zatrudnienia w Niemczech lub Czechach i służy nabraniu doświadczenia zawodowego w kraju Unii Europejskiej.

Zapotrzebowanie na pracowników z Ukrainy

pracownicy z UkrainyRynek pracy nie znosi próżni. Skoro w Polsce, brakuje fachowych rąk do pracy, to rynek wchłania obcokrajowców. W wielu dużych firmach produkcyjnych, pracownicy z Ukrainy stanowią nawet 40% załogi zatrudnionej na stanowiskach produkcyjnych. Pracownicy z Ukrainy mają swojego koordynatora, który jest łącznikiem pomiędzy pracodawcą, a ukraińską załogą i pomaga w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych. W sytuacji, kiedy zostaje zwolniony lub z własnej woli wypowie umowę o pracę pracownik miejscowy, to przedsiębiorca woli zatrudnić pracownika z Ukrainy, ponieważ nie oczekują oni pakietów socjalnych, prywatnej opieki medycznej, wczasów pod gruszą i innych dodatków. Pracują za podstawową pensję i oczywiście, zgodnie z „Kodeksem Pracy” mają dodatki za pracę w godzinach nocnych. Pracownicy z Ukrainy traktują pracę zadaniowo – realizują powierzone obowiązki. Z polską ekipą nawiązują minimalne, ale najczęściej pozytywne kontakty, tylko takie, które ułatwiają im pracę. Największe zapotrzebowania na pracowników z Ukrainy występuje w branży budowlanej, rolnictwie i na produkcji. Coraz częściej zatrudniani są pracownicy medyczni pochodzenia ukraińskiego, których kwalifikacje są wysoko oceniane przez dyrektorów placówek medycznych. Ukraińcy są mile widziani w Polsce, ponieważ bez problemu przystosowują się do warunków pracy i porozumiewają z polskimi kolegami. Nie wywołują konfliktów. Pracodawcy są zadowoleni z ich pracy i po 6 miesiącach pracy pracowników z Ukrainy, bardzo chętnie zatrudniają kolejną grupę. Bywa, że zgłaszają zapotrzebowanie na konkretne osoby na kolejne miesiące i pomagają w załatwieniu pozwolenia na pracę, które upoważnia do wykonywania pracy w Polsce przez dwa lata. Praca pracowników z Ukrainy jest w Polsce doceniana przez pracodawców. Stanowią oni uzupełnienie dla lokalnego rynku pracy i w wielu branżach ratują sytuację kadrową.

Analitycy rynku pracy i ekonomiści uważają, że zatrudnienie pracowników z Ukrainy będzie rosło, o ile Ukraińcy będą chcieli pracować w naszym kraju. Sytuacja gospodarcza Ukrainy wciąż jest bardzo trudna. Dla wielu tamtejszych rodzin praca w Polsce stanowi najważniejsze źródło dochodów i umożliwia godne życie. Pracodawcy na Ukrainie nie mogą zaoferować godnych pensji, wszechobecna jest korupcja i różne utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej. Polska to kraj sąsiadujący z Ukrainą, członek Unii Europejskiej ze stabilnym rynkiem i wzrostem gospodarczym. Wyjazd do Polski jest opłacalny ze względu na bliskość geograficzną i podobieństwo językowe. Wiele osób z Ukrainy ma rodziny w Polsce, co znacznie ułatwia poszukiwanie pracy.