Przemysłowe filtry powietrza z Aircon Filters – rozwój nowoczesnych technologii doprowadził do podniesienia standardu życia, ale jednocześnie ma degradujący wpływ na środowisko naturalne. Nie możemy zapominać o naszym zdrowiu, które nie jest obojętne na działanie szkodliwych cząstek. Rozwiązaniem, które każda firma produkcyjna powinna wdrożyć jest odpowiedni system filtracji. Dlaczego warto inwestować w wysokiej klasy filtry przemysłowe.

Produkcja masowa i ekosystemy

W ostatnim czasie zakłady produkcyjne zaczęły działać na dużą skalę. Dzieje się tak dzięki rozbudowanemu parkowi maszynowemu, czyli automatyzacji produkcji. W ten sposób mogą zapewnić społeczeństwu produkty wysokiej jakości w wymaganej ilości. Nie wolno nam jednak zapominać, że wszystko ma swoją cenę, w tym życie w luksusie. Nie chodzi tylko o jego fizyczne podejście – należy również wziąć pod uwagę degradujące ekosystemy, które degradują największe firmy produkcyjne. Słyszeliśmy o tym problemie od lat, ale ostatnio nabiera on rozpędu. Podczas produkcji do atmosfery uwalniane są szkodliwe substancje, które wpływają na roślinność i zatruwają wodę pitną. Dlatego potrzebne jest rozwiązanie, które pomoże uporać się z tym problemem. Jednym z nich jest odpowiedni filtr przemysłowy, który zatrzymuje szkodliwe substancje i nie pozwala im przedostać się do atmosfery. Oczywiście filtry powietrza muszą znaleźć się nie tylko w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych, ale także w innych typach zakładów przemysłowych, takich jak elektrownie.

W trosce o zdrowie i życie człowieka

Przemysłowe filtry powietrza

Przemysłowe filtry powietrza

Zanieczyszczenie powietrza nie ma pozytywnego wpływu na zdrowie człowieka. Kaszel, ból gardła, ból głowy czy trudności z koncentracją to tylko niektóre objawy wskazujące na obecność szkodliwych substancji w organizmie. Najbardziej narażeni na ich skutki są pracownicy obsługujący wybrane maszyny lub urządzenia. W niektórych obiektach muszą nawet nosić specjalne maski filtrujące, aby ograniczyć ilość materiału przedostającego się do płuc. Warto pamiętać, że brak przemysłowych filtrów powietrza nie tylko wpływa na zdrowie człowieka, ale także stanowi poważne zagrożenie dla życia. Na ten problem patrzymy głównie w dłuższej perspektywie. Wiele nowotworów jest spowodowanych gromadzeniem się szkodliwych substancji w organizmie. Dlatego długotrwałe narażenie na nie może prowadzić do choroby, z której nie zawsze jest możliwe pełne wyleczenie. Obecnie zwracamy większą uwagę na ochronę zdrowia i życia ludzkiego niż dziesięć lat temu. Pracodawcy i właściciele dużych zakładów przemysłowych muszą przestrzegać szeregu norm dotyczących emisji substancji niebezpiecznych do atmosfery oraz pyłów na stanowiskach pracy. Mimo to norma podaje wartości średnie – lepszym rozwiązaniem jest inwestycja w wysokiej klasy przemysłowe filtry powietrza, które zapewniają odpowiednią ochronę przyrody i człowieka. Oczywiście wiąże się to z dużymi kosztami, ale jest to wydatek jednorazowy.

 

Jaki przemysłowy filtr powietrza wybrać?

Przy wyborze filtra powietrza ( np. kieszeniowe z AirCon Filters )  należy wziąć pod uwagę branżę, w której działamy. Inne ograniczenia dotyczą przemysłu farmaceutycznego i innych gałęzi przemysłu, takich jak ceramika. Ważnym aspektem są tu normy ustawowe, których naruszenie grozi wysokimi karami. Jednocześnie należy pamiętać, że podany limit dotyczy maksymalnej wartości, jaką można wyemitować. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby w miarę możliwości zdecydować się na zakup skuteczniejszego filtra. Wydaje się to dobrym rozwiązaniem, ponieważ standardy są zaostrzone, a nie poluzowane. Filtry przemysłowe oczyszczają powietrze wywiewane i wlotowe. Ich zakres działania jest bardzo szeroki, więc wybór odpowiedniego nie jest kwestią przypadku. W dużych firmach zadanie to zwykle przejmują inżynierowie, którzy bardzo dobrze znają szczegóły funkcjonowania firmy. Bierzemy pod uwagę przede wszystkim normy prawne, ale także ilości substancji niebezpiecznych wprowadzanych do środowiska w danym okresie. Zainstalowanie odpowiednich przemysłowych filtrów powietrza to nie tylko spełnienie warunków ustawowych, ale przede wszystkim ochrona zdrowia i życia ludzi oraz środowiska. Jeśli w firmie brakuje personelu posiadającego fachową wiedzę w zakresie doboru filtrów przemysłowych, można zwrócić się o poradę do pracowników firmy dostarczającej. Warto pamiętać, że znalezienie odpowiedniego rozwiązania może być bardzo czasochłonne. Ekspert musi przeanalizować dokumentację, a następnie zastanowić się, jakie rozwiązania mają zastosowanie w konkretnej sytuacji. Przemysłowe filtry powietrza wymagają od czasu do czasu konserwacji, aby działały prawidłowo. To zadanie warto powierzyć tym, którzy przede wszystkim nie niszczą mechanizmów i dbają o ich sprawne działanie.