Aktualnie, aby zostać zarządcą nieruchomości, nie musimy mieć kierunkowego wykształcenia ani legitymować się określonymi certyfikatami (chociaż te, oczywiście, mogą być pożądane przez potencjalnego klienta i przyczyniają się do zwiększenia naszego prestiżu). Chcąc zajmować się zarządzaniem nieruchomościami w Warszawie lub w jakimkolwiek innym miejscu, musimy zdawać sobie sprawę z obowiązku ubezpieczenia, jaki nakłada na nas ustawodawca. W dzisiejszym tekście opisujemy, z czym wiąże się obowiązkowe ubezpieczenie OC dla zarządców nieruchomości. Wskażemy również wyjątki, na które to ubezpieczenie się nie rozciąga oraz podamy dobrowolne przykłady polis, które też mogą przydać się nam podczas wykonywania zawodu.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, czyli kilka słów o OC dla zarządców nieruchomości

zarządzanie nieruchomościami WarszawaObowiązek posiadania tego ubezpieczenia precyzuje dokładnie ustawa, a mianowicie ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z jej treścią obowiązek posiadania ubezpieczenia OC powstaje nie później, niż w dniu, w którym rozpoczynamy pracę na stanowisku zarządca nieruchomości. Takie OC zabezpiecza nas przed odpowiedzialnością cywilną za szkody, które nastąpiły na skutek działania lub na skutek zaniechania działania w związku z zarządzaniem nieruchomości. Minimalną sumę gwarancyjną określa rozporządzenie ministra finansów i obecnie wynosi ona 50 tysięcy euro.
Dodatkowo warto zadawać sobie sprawę z tego, że jeśli, jako zarządca, zatrudniamy swoich pracowników, nasze ubezpieczenie OC rozciąga się również na naszą ewentualną odpowiedzialność za szkody, które oni wyrządzili podczas pracy. Nie ma tu znaczenia, czy osoby te zatrudnione są na umowę zlecenie, czy na umowę o pracę.

Wyjątki, których nie obejmuje ubezpieczenie OC

Niezależnie od tego, czy nasza praca polega na zarządzaniu nieruchomościami w Warszawie, czy na pełnieniu innego typu usług, często zmuszeni jesteśmy wykupić polisę ubezpieczeniową. Za każdym razem warto odwołać się ustawy, bowiem określa ona nie tylko sytuacje, w których jesteśmy chronieni, ale również takie, w których odpowiedzialność na nas spadnie. W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości, wyróżnić można następujące wyjątki:

  • szkody, które powstały w efekcie rozruchów, zamieszek, wojny oraz ataków terrorystycznych;
  • szkód, które polegają na zapłacie kar umownych;
  • szkód, polegających na utracie rzeczy, zniszczeniu lub uszkodzeniu wyrządzonym komuś z następującej grupy osób:

małżonek, rodzeństwo, wstępny, zstępny, osoby, z którym ubezpieczona osoba pozostaje we wspólnym pożyciu.

Dlaczego warto zadbać o ubezpieczenie OC?

ubezpieczenia dla firmPrzede wszystkim musimy zdawać sobie sprawę, że wykupując polisę, realizujemy ustawowy obowiązek. Decydując o zakupie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla zarządców nieruchomości, decydujemy więc jednocześnie o legalności naszej działalności. Drugą ważną kwestią jest zmniejszone ryzyko. Podczas pracy może zdarzyć się wiele niespodziewanych sytuacji, które mogą nas obciążyć finansowo w znacznym stopniu. Nierzadko słyszy się o sytuacjach bankructwa na skutek poniesienia zbyt wysokich kar pieniężnych na skutek szkód w następstwie wykonywania czynności zawodowych. Posiadając taką polisę zwiększamy również naszą wiarygodność w oczach ewentualnych partnerów i klientów. Dodatkową zaletą rozwiązania jest fakt, że składkę ubezpieczenia OC dla zarządców nieruchomości możemy opłacać ratalnie lub jednorazowo.

Zarządzanie nieruchomościami Warszawa – czy samo ubezpieczenie OC wystarczy?

Jak wspomniano wyżej, ubezpieczenie OC to polisa niezbędna, ponieważ konieczność jej posiadania została opisana w ustawie. Oprócz niej mamy jednak możliwość zdecydowania się na dodatkowe zabezpieczenia. Nie ma znaczenia to, czy pracujemy w mniejszym mieście, czy specjalizujemy się w zarządzaniu nieruchomościami w Warszawie – działalność w tej branży, mimo posiadania OC, może być ryzykowna. Wynika to z faktu, że nie każda szkoda powstała w wyniku pełnienia funkcji zarządcy nieruchomości jest rozpatrywana z polisy OC. Jeśli zależy nam na zwiększonej ochronie, możemy wybierać z wielu dostępnych opcji. Jedną z nich jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu. To rozwiązanie wybierane jest, jeśli wnioskujemy w zakładzie ubezpieczeń o polisę z większą sumą gwarancyjną niż ta minimalna, określana w rozporządzeniu Ministra Finansów. W ramach dodatkowych, dobrowolnych ubezpieczeń mamy do wyboru np. ubezpieczenie utraty zysku, ubezpieczenie mienia od kradzieży, wandalizmu, rabunku, od ognia i innych zdarzeń losowych itp.

Aby w pełni zabezpieczyć swoją działalność polegającą na zarządzaniu nieruchomościami w Warszawie lub w innym mieście, powinniśmy nie tylko spełnić wymagania ustawowe, ale też zastanowić się na dodatkowymi ubezpieczeniami, związanymi z zarządzaną nieruchomością. Aktualne oferty ubezpieczeniowe są na tyle zróżnicowane, że wystarczy szybki przegląd, aby znaleźć polisy, które nie nadszarpnął za bardzo naszego budżetu i jednocześnie pozwolą nam spokojnie stać.